Denna vecka: Är rökande mödrar en skyddsfaktor för typ 1-diabetes? Vilka genvarianter förklarar opioidberoende? Leder opioider till ökad trafikolycksrisk? Kan vi mäta psykologisk smärta?
Denna vecka: Mobbning, gener och depressiva symptom; depressionsrisk inom endokrina- och metabola sjukdomar; riskmarkörer för självmord samt…
1
Denna vecka: Psykiatriska sjukdomar kan vara mer genetiskt korrelerade än väntat, PTSD och hjärt-/kärlsjukdomar, föräldraträning för emotionella…
2
Denna vecka: Mödrars infektioner som en riskmarkör för deras barns autism/IF, genetiska prediktorer för funktionsförmåga efter elbehandling, ärftlighet…
Denna vecka: Riskbedömningar och genetiska risker för suicidala beteenden, lindrig intellektuell funktionsnedsättning och beroendeproblem samt…
Denna vecka: Kön på syskon och personlighetsdrag, ADHD och PTSD, hjärnindex och depressionsrisk, genetiska studier på läs-/språksvårigheter samt…
Denna vecka: Utbildningsgenetik, ovanliga genvarianter för IQ inom schizofreni, autism och självskadebeteenden, psykiatrisk sjuklighet i släkten och…
Mina följare på sociala medier är splittrade i frågan men vad säger forskningen?
2
See all
Walt's World
Walt's World
Guy Walters
Scientific Discovery
Scientific Discovery
Saloni Dattani
GWAS Stories
Veera M. Rajagopal
Singal-Minded
Jesse Singal

Arv, miljö och slump med Amir Sariaslan