Varför är adhd vanligare i vissa familjer? Jag har sammanfattat litteraturen.
26
4
Följ med på en resa från "kylskåpsmödrar" till tvillingar och ovanliga genvarianter.
17
4
Det råder delade meningar om den relativa nyttan med läkemedelsbehandlingar av adhd men vad säger den vetenskapliga evidensen?
16
12
Flera nya studier om adhd, psykiatriska risker bland patienter med typ 1-diabetes, ätstörningar med och utan autism, ensamhet och risk för borderline…
10
En uppmärksammad studie fann att barn som hade blivit exponerade för epiduralbedövning vid sin förlossning löpte 37% högre risker att utveckla autism…
4
3