Är adhd-mediciner farliga?

Det råder delade meningar om den relativa nyttan med läkemedelsbehandlingar av adhd men vad säger den vetenskapliga evidensen?

Read →