En uppmärksammad studie fann att barn som hade blivit exponerade för epiduralbedövning vid sin förlossning löpte 37% högre risker att utveckla autism…
4
3
Flera nya studier om adhd, psykiatriska risker bland patienter med typ 1-diabetes, ätstörningar med och utan autism, ensamhet och risk för borderline…
10
Det råder delade meningar om den relativa nyttan med läkemedelsbehandlingar av adhd men vad säger den vetenskapliga evidensen?
16
12
Följ med på en resa från "kylskåpsmödrar" till tvillingar och ovanliga genvarianter.
17
4
Varför är adhd vanligare i vissa familjer? Jag har sammanfattat litteraturen.
26
4