Denna vecka: Är rökande mödrar en skyddsfaktor för typ 1-diabetes? Vilka genvarianter förklarar opioidberoende? Leder opioider till ökad…

September 2022

Denna vecka: Mobbning, gener och depressiva symptom; depressionsrisk inom endokrina- och metabola sjukdomar; riskmarkörer för självmord samt…
1
Denna vecka: Psykiatriska sjukdomar kan vara mer genetiskt korrelerade än väntat, PTSD och hjärt-/kärlsjukdomar, föräldraträning för emotionella…
2
Denna vecka: Mödrars infektioner som en riskmarkör för deras barns autism/IF, genetiska prediktorer för funktionsförmåga efter elbehandling, ärftlighet…
Denna vecka: Riskbedömningar och genetiska risker för suicidala beteenden, lindrig intellektuell funktionsnedsättning och beroendeproblem samt…

August 2022

Denna vecka: Kön på syskon och personlighetsdrag, ADHD och PTSD, hjärnindex och depressionsrisk, genetiska studier på läs-/språksvårigheter samt…
Denna vecka: Utbildningsgenetik, ovanliga genvarianter för IQ inom schizofreni, autism och självskadebeteenden, psykiatrisk sjuklighet i släkten och…
Mina följare på sociala medier är splittrade i frågan men vad säger forskningen?
2
Veckans studier har bl.a. undersökt genetiska risker för fetma bland barncanceröverlevare samt hur depression är relaterad till stressfyllda…
En uppmärksammad studie fann att barn som hade blivit exponerade för epiduralbedövning vid sin förlossning löpte 37% högre risker att utveckla autism…
5
Flera nya studier om adhd, psykiatriska risker bland patienter med typ 1-diabetes, ätstörningar med och utan autism, ensamhet och risk för borderline…
Det råder delade meningar om den relativa nyttan med läkemedelsbehandlingar av adhd men vad säger den vetenskapliga evidensen?
12